Đào tạo năng lực
07/05/2019
Văn hóa doanh nghiệp
07/05/2019

Sản xuất chả lụa sạch, ngon, không sử dụng chất bảo quản, Bluefire sản xuất xong sản phẩm được tiêu thụ ngay nên chất lượng rất ngon và đảm bảo ATVSTP

Muối dưa truyền thống