Phần Ăn Mẫu
01/08/2017
Hoa bí đỏ – thần dược tốt cho sức khỏe
01/08/2017

Với Phương Châm

NGON & ĐẸP

Tài sản quý báu nhất của doanh nghiệp là khách hàng và nhân viên, sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh dự và sự thành công của chúng ta: Trong mọi tình huống, quyền lợi của khách hàng, uy tín danh dự của tập thể là cơ sở cho việc xử lý. Không có khách hàng, không có nhân viên thì không có Công ty.

Khách hàng không bao giờ sai, và chỉ có lắng nghe và làm cho họ hiểu, cải tiến phục vụ hài lòng họ mới là đúng: Vì họ có quyền yêu cầu và họ trả lương cho tất cả Công ty chúng ta làm điều đó,và chắc chắn một điều là không ai trong Công ty có quyền cãi lại, vô lễ với những người đã tạo ra thu nhập và việc làm chính đáng cho mình.

Thà không phục vụ, chứ không phục vụ sản phẩm kém chất lượng : Tuyệt đối không được đem sản phẩm kém chất lượng phục vụ khách hàng. Sản phẩm phục vụ khách hàng phải là sản phẩm tốt nhất trong khả năng hiện có.

Chất lượng nghĩa là nỗ lực sáng tạo, cải tiến và hoàn thiện không ngừng dựa trên tri thức là kỹ thuật tân tiến nhất: Sản phẩm ngày hôm nay phải tốt hơn, hoàn thiện hơn, tuyệt vời hơn ngày hôm qua để vươn đến hoàn hảo vượt trên sự mong đợi của khách hàng.