Hình ảnh món ăn
07/05/2019

1. Cung cấp thực phẩm – suất ăn công nghiệp

2. Dịch vụ canteen công ty – nước giải khát