Giới thiệu về BlueFire
01/08/2017

Với những nỗ lực trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên BlueFire đã đạt được chứng nhận về chất lượng iso 22000:2005.

THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ĐẤT VIỆT 2015
BlueFire đạt được danh hiệu “Thương hiệu nổi tiếng đất việt” do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG 2015
BlueFire được Ban tổ chức chương trình đánh giá và truyền thông chứng nhận là “Sản phẩm dịch vụ uy tín và chất lượng”.

BLUEFIRE ĐẠT CHUẨN CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
Tháng 06/2016 BlueFire đạt được danh hiệu “Trusted Quality Supplier” do tổ chức “Vietnam trusted quality Supplier” chứng nhận.