Danh sách khách hàng – Đối tác

Các Hoạt Động Sản Xuất
17/08/2017
Hỏi đáp trực tuyến
07/05/2019
SttTên khách hàngSố suất/ngày
1Công ty CP Dệt Texhong Nhơn Trạch
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
4100
2Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
2800
3Công ty TNHH KHKT Texhong Liên Minh
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
700
4Công ty Công Nghệ Ắc Quy Hengli Việt Nam
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
1200
5Công ty TNHH Sản Xuất Sunluxe Việt Nam
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
1100
6Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam
Đ/c: KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
300
7Công ty TNHH Schneider Electric Manufacturing Việt Nam
Đ/c: Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, P. Tăng Nhơn Phú, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh
1200
8Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings Chi Nhánh Đồng Nai – VHPC.
Đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai
500
9Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Long
Đ/c: KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh
4000
10 Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà
Đ/c: KCN Hải Hà, Móng Cái, Quảng Ninh
3400
11Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt
Đ/c: KCN Texhong, Hải Hà, Quảng Ninh
2800
12Tổng cộng số suất bình quân/ngày22000