Sơ đồ tổ chức

1. BAN TÔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc đứng đầu là Tổng Giám đốc là bộ phận điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc:
o Hoạch định, định hướng chiến lược phát triển công ty
o Quyết định các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty
o Ký kết hợp đồng nhân danh công ty
o Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty.
o Tái cơ cấu tổ chức công ty...
2. BAN GIÁM ĐỐC
o Chịu trách nhiệm thực hiện các sứ mệnh, chiến lược phát triển công ty theo định hướng của Ban Tổng Giám đốc. Xây dựng các kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng ngày của công ty.

o Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của công ty theo quy định của pháp luật.
o Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty
o Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.
o Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.
o Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của Ban Tổng Giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
o Lập kế hoạch kinh doanh và marketing
o Quản lý các bộ phận, phòng ban làm việc hiệu quả nhất, đánh giá hoạt động của các phòng ban, các bộ phận.
o Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho Ban Tổng Giám đốc, trình bày các đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
3. VIỆN BLUEFIRE
o Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý nội bộ cho công ty, phát triển nguồn nhân lực cấp trung theo nhu cầu của nội bộ công ty.
o Lập các kế hoạch đào tạo, thiết kế các chương trình đạo tạo phù hợp với nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực công ty.
o Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, nghiên cứu thay đổi cải tiến các qui trình sản xuất để tăng năng suất lao động.
o Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm cũ.
o Đánh giá, cấp các chứng chỉ, văn bằng lưu hành nội bộ...
4. PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH (P.SXKD)
Phòng sản xuất – kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực sau:
o Tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh
o Lập các kế hoạch Kinh doanh và triển khai thực hiện
o Quản lý chi phí vật tư, nhiên nguyên vật liệu
o Quản lý doanh thu, công nợ khách hàng
o Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán...
o Marketing và chăm sóc khách hàng.
o Thực hiện các nhiệm vụ khác Ban Giám đốc yêu cầu
5. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ (P.HCQT)
Phòng Hành chính – Quản trị là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực sau:
o Quản lý văn thư, lưu trữ các thủ thục, các văn bản, hồ sơ...
o Quản lý thống kê cơ sở vật chất, tài sản vật dụng của công ty.
o Quản lý và thực hiện các công tác hành chính, nghiệp vụ hỗ trợ, theo dõi kiểm soát điều độ các hoạt động sản xuất tại các đơn vị sản xuất.
o Công tác tài chính, kế toán, quản lý chi phí...
6. BAN LÃNH ĐẠO
Là nhóm chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc P.SXKD, bao gồm các chức danh: Giám sát, Tổng quản lý, Quản lý chính tại các đơn vị sản xuất. Có chức năng và nhiệm vụ như sau:
o Thực hiện, triển khai các kế hoạch sản xuất của P.SXKD
o Quản lý, đánh giá hệ thống tổ nhóm chuyên môn, đánh giá tình hình sản xuất tại đơn vị
o Thanh tra, kiểm tra tình hình sản xuất tại đơn vị, đảm bảo tình hình sản xuất ổn định, đạt hiệu quả cao.
o Nghiên cứu cải tiến các qui trình sản xuất tại đơn vị, đề xuất các kế hoạch sản xuất lên TP.SXKD.
o Báo cáo định kì hàng tuần, tháng, quý... tình hình sản xuất tại đơn vị cho TP.SXKD.
7. CÁC TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN
o Tổ nhân sự: thực hiện các thủ tục hành chính về nhân sự tại các đơn vị sản xuất, lập các kế hoạch và tham gia tuyển dụng nhân sự trực tiếp tại các đơn vị, phân xưởng sản xuất, lưu giữ hồ sơ nhân viên gửi P.HCQT, thiết lập các kế hoạch đào tạo nhân viên, huấn luyện nhân viên mới, các chương trình nói chuyện với nhân viên, chăm sóc nhân viên, chấm công, tính lương nhân viên tại đơn vị, triển khai các kế hoạch về quản lý nhân sự từ P.HCQT.
o Tổ sản xuất chất lượng: Bao gồm các chức danh: Quản lý, KCS, Kho, NV điều độ, tổ trưởng sản xuất...có chức năng trực tiếp điều hành nhân viên tham gia các hoạt động sản xuất, thiết lập các qui trình sản xuất, các tài liệu hướng dẫn thao tác sản xuất cho nhân viên. Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, chất lượng sản phẩm. Đảm bảo tình hình sản xuất ổn định, hiệu quả, chất lượng sản phẩm tốt nhất. Thực hiện công tác lấy ý kiến đánh giá từ khách hàng. Báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình sản xuất lên ban lãnh đạo đơn vị.
o Tổ chi phí: Bao gồm các chức danh: Cung ứng, Bếp trưởng, Kho...có nhiệm vụ đảm bảo chi phí sản xuất, tính cost thực đơn, list hàng. Đăng ký các định mức về nguyên vật liệu, tài sản vật dụng, các chi phí phát sinh. Nhập dữ liệu chi phí hàng ngày gửi cho P.HCQT và BLĐ đơn vị.
8. NHÂN VIÊN
Là đội ngũ tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất như: Sơ chế, chế biến, công tác vệ sinh nhà xưởng, vật dụng, công tác phục vụ...Đội ngũ nhân viên làm việc dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng và các quản lý. Đội ngũ nhân viên làm việc được phân rõ lộ trình công việc cho từng vị trí công việc, được đào tạo về các kỹ năng các thao tác để hoàn thành công việc.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 27 Tháng 6 2016 09:25

TÌM KIẾM

LIÊN HỆ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Miền Bắc
Telephone number of Miền Bắc 0973218151 (Mr.Quảng)
Miền Nam
Telephone number of Miền Nam 0975881786 (Mr. Đạt)

ĐỐI TÁC BLUEFIRE

KHÁCH TRUY CẬP

0290022
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
130
126
256
2300
5262
10224
290022

Dự báo
144

4.85%
9.53%
4.87%
0.62%
0.03%
80.10%
Online (15 phút trước):10