BlueFire Catering

13/04/2019

Danh sách khách hàng – Đối tác

Stt Tên khách hàng Số suất/ngày 1 Công ty CP Dệt Texhong Nhơn TrạchĐ/c: KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 4100 2 […]
17/08/2017

Các Hoạt Động Sản Xuất

– Để ngày càng nâng cao hơn nhận thức trong công việc cũng như ngày càng nâng cao năng lực, kĩ năng làm việc cho người […]
01/08/2017

Kế Hoạch Phục Vụ

01/08/2017

Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000: 2005 II. THUYẾT MINH QUY TRÌNH 1 – TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA NGUYÊN […]
01/08/2017

Phần Ăn Mẫu